0532/3232265 - 0532/3463614

Solucan Gübresi

Gübresi'nin dünyadaki bilimsel ismi vermicompost, solucan gübresi üretim biçimine de vermicomposting denir. 

Bu gübrenin yüksek değerlikli olmasının nedeni, bitki besin elementlerini çözünmüş ve bitkiler için hemen yararlanılabilir formda içermesi yanında, bitki gelişimi için önem taşıyan pek çok organik bileşiği ve bakteri, fungus gibi yararlı mikroorganizmaları içermesidir.

Solucanların sindirim sisteminden geçen organik atıklardaki mikro besin elementleri doğal bir şekilde şelatlanarak dışarı atıldığından ve koloidal formda olduklarından toprakta kayba uğramadan bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınabilmektedir.

Bu gübre ayrıca amino asit, enzim, humik asit, fulvik asit gibi bitki gelişimini hızlandıran organik bileşikleri kapsadığından bitkilere uygulandığında fitohormon aktivitesini yükseltmekte ve hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Biohumus simbiotik azot bağlaması yapan Rhizobium bakterilerini ve asimbiotik azot bağlayan bakterileri de içerir.

Bu nedenle topraklara uygulandığında azot kazancını artırmaktadır. Tüm bu özellikleri ile solucan gübresi biyolojik gübre materyali olarak değerlendirilmekte, üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Mikroorganizmalar, enzimler, bitki besin elementleri, ve sölom sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, pH dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren, Organik Solucan Gübresi sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

Solucan Gübresi

  • Toprağın su tutma ve havalandırma kapasitesini arttırır.
  • Bitkilerde patojenlere karşı direnç oluşturur.
  • Bitkilerin büyümelerinde hız ve direnç sağlar.
  • Bitki köklerinde saçaklanmayı hızlandırır.
  • Toprağın yapısını iyileştirir.
  • Bitki tarafından kullanılamayan fosfor, potasyum, demir, çinko vb. bitki besin elementleri toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
  • Bitki besin elementlerinin yıkanmasını önlediği için gübrelemede tasarruf sağlar.
  • Toprağın fiziksel yapısını düzeltir, toprağı bitki besin maddeleri ve humusça zenginleştirir, asitli kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir.
  • İçerdiği elementler yavaş çözündüğünden bitkiye uzun süreli beslenme sağlar.

Solucanlar, mikroorganizmalar yardımıyla topraktaki bitkisel kalıntılardan, yine bitkiler için faydalı gıdaya temin ederler. Solucan gübresi normal bahçe veya tarla toprağından 5 kat daha fazla azot7 kat fosfat ve 11 kat kalium ihtiva eder. 

Aşağıdaki tabelada karşılaştırmalı parametreleri görebiliriz.

Özellikler

Solucan Dışkısı

Toprak (0-15 cm)

Toprak (20-40 cm)

Toplam N (%)

0,350

0,25

0,081

Organik Karbon (%)

5,200

3,32

1,100

C/N-Oranı

14,70

13,80

13,80

NO3-N (mg/l)

22,00

4,70

1,70

P2O5 (mg/l)

150,00

20,80

8,30

Yer değiştirebilir Ca (mg/l)

2793,00

1993,00

481,00

Yer değiştirebilir Mg (mg/l)

492,00

162,00

69,00

Toplam-Ca (%)

1,20

0,880

0,91

Toplam-Mg (%)

0,54

0,510

0,55

Kalium (mg/l)

358,00

32,00

27,00

pH-değeri

7,00

6,40

6,00

Nem (%)

31,40

27,40

21,10